Photobucket - Video and Image Hosting

 
     


 

 

 

Friday, May 01, 2009
Empat Isu Semasa : Ulasan Ringkas

Empat Isu Semasa : Ulasan Ringkas

Oleh

Zaharuddin Abd Rahman

www.zaharuddin.net

Terdapat beberapa isu semasa yang saya tidak sempat untuk memberikan respon, walaupun agak ramai yang meminta ulasan. Isu-isu semasa yang berkait dengan Islam seperti keputusan kabinet untuk membiarkan anak kekal dalam agama masing-masing walau selepas ibu bapanya memeluk Islam, penggunaan nama Allah bagi penganut Kristian, orang bukan Islam membaca ayat Al-Quran dan isu bahasa Melayu untuk pengajarn sains dan matematik.

Bagi tidak menghampakan mereka yang bertanya dan menjelaskan pandangan saya, tulisan ini dibuat, namun disebabkan oleh kekangan masa dan memandangkan agak ramai ilmuan Islam telah menulis berkenaan hal ini, saya tidak akan menghurai panjang lebar beserta dalil, cukup sekadar menjelaskan pandangan saya sebagai menjawab soalan ringkas dari mereka yang bertanya.

PERTAMA  : ORANG BUKAN ISLAM MEMBACA AL-QURAN

Isu ini timbul dari kempen ceramah politik pakatan rakyat di pilihanraya Kecil Bukit Gantang, terdapat dua kelompok masyarakat Islam ketika mengamati peristiwa ini. Pertama : Yang tidak bersetuju serta menganggap ia sebagai penghinaan khususnya disebabkan kesilapan sebutannya dan nama surah. Kedua : yang tidak melihat sebagai satu kesalahan malah menganggapnya sebagai satu kelebihan buat Islam.

Setelah mendengar sendiri ucapan Yang Berhormat yang berkenaan di youtube, dan setelah meneliti hujjah kedua-dua kelompok, saya secara peribadi dan atas dasar ilmiah, tidak nampak sebarang masalah yang besar atau yang boleh dihebohkan.

Ia adalah kerana :-

1)   Banyak dalil jelas menunjukkan bukan Islam turut membaca sama ada secara tertutup atau terbuka ayat-ayat al-quran di zaman Nabi sa.w. Malah ayat-ayat al-Quran digelar mu'jizat (sesuatu yang mencarik adat dan luar biasa serta melemahkan musuh), apabila ayat-ayatnya diteliti oleh ahli sastera kafir quraisy, tatkala itulah baru mereka mendapati Al-Quran adalah sebuah kalam Allah dan bukan hasil pemikiran manusia.

2)   Nabi s.a.w turut menghantar surat yang mengandungi ayat-ayat Al-Quran kepada pemimpin bukan Islam di zamannya. Tentunya ia dibaca dan sememangnya untuk diwarwarkan.

3)   Ayat Al-Quran juga turut dibaca oleh Umar al-Khattab semasa beliau belum Islam. Akhirnya menjadikannya Islam.

4)   Ayat yang dibaca bukan dalam intonasi dan situasi menghina tetapi adalah untuk menegaskan intipati keperluan kepada kesaksamaan dan keadilan dalam kehidupan. Benar, ia adalah satu penghormatan dan bukan penghinaan.

5)   Kesalahan sebutan dan nama surah, adalah dimaafkan bagi mereka yang dalam pembelajaran, apatah lagi orang bukan Islam. Terlalu ramai umat Islam yang masih gagal membaca al-Quran dengan betul malah ramai juga yang langsung tidak mampu membacanya. Tun Dr Mahathir turut pernah menyebut nama surah  dengan sebutan yang salah, ketika menyampaikan ceramah umum beliau di Nilam Puri pada tahun 1993, semasa beliau menghentam PAS yang ingin memperkenalkan hudud. Saya berada di sana ketika itu, namun tiada rakaman yang boleh dikongsikan.

 

KEDUA : PENGGUNAAN NAMA ALLAH OLEH KRISTIAN

Isu ini turut menjadi hangat khususnya apabila terdapat beberapa pandangan diberikan oleh kumpulan ilmuan. Kumpulan pertama yang tidak membenarkan dengan pelbagai hujjah dan nas, demikian juga kumpulan kedua. Secara asasnya, ini adalah isu cabang dalam bab aqidah yang tidak sama sekali menjatuhkan seseorang dalam kekafiran, perbezaaan pendapat dan ijtihad adalah dibenarkan dalam hal ini.

Dalil-dalil yang diutarakan oleh kedua-dua kumpulan, masih terdiri dari dalalah yang zhonniah, hasil takwilan dan tafsiran. Hanya yang tidak memahami ilmu Usul Fiqh sahaja akan merasakan ia tergolong dalam hal usul yang jatuh kufur bagi yang berbeza. Juga tiada wajar bagi menuduh secara rambang bahawa sesiapa yang membenarkan tergolong dalam kategori Islam liberal, mungkin sebahagiannya benar ingin menyamaratakan semua agama, namun tidak semuanya membenarkan dengan niat sedemikian.

Setelah melakukan penilaian terhadap pelabagai hujjah dan pandangan silam dan kontemporari. Secara asasnya, saya lebih cenderung kepada pendapat yang membenarkan penganut kristian untuk menggunakan nama Allah swt. Antara nas yang paling jelas adalah :

Dan sesungguhnya, jika kamu (Wahai Muhammad) bertanya kepada mereka: "Siapakah yang menciptakan mereka?" sudah tentu mereka akan menjawab: "Allah!". (jika demikian) maka bagaimana mereka rela dipesongkan? Dan (Dia lah Tuhan Yang mengetahui rayuan Nabi Muhammad) yang berkata: Wahai Tuhanku! Sesungguhnya mereka ini adalah satu kaum yang tidak mahu beriman!" (al-Zukhruf : 87-88).

Ini hanya satu dalil sahaja, memang boleh diperdebatkan dengan pelbagai sisi pandang SEPERTI mentafsirkan Allah dalam ayat itu bukan sebagai 'ALLAH' dalam konteks yang dikhususkan oleh Islam yang terkandung di dalam surah al-Ikhlas, tetapi adalah tuhan pencipta secara umum.

Namun di dalam kaedah dalam fiqh, memerlukan kepada dalil lain jika takwilan sedemikian ingin dilakukan. Khususnya masyarakat Jahiliyyah sudah sedia maklum berkenaan agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim a.s, dan Allah telah difahami merujuk kepada siapa.

Cukuplah, saya tidak ingin menghurai panjang dan berbahas dalam hal ini, hakikatnya banyak lagi nas dan dalil lain yang menyokong kepada keadaan membolehkan tersebut. Menurut penilaian dan pengamatan saya, pandangan membolehkan adalah terlebih kuat dari hujah kumpulan yang menolak.Saya juga kurang bersetuju untuk dipisahkan nama Allah kepada penegrtian lughah (dari sudut bahasa secara literal kononnya merujuk kepada tuhan umum), dan Allah secara istilah yang merujuk kepada Allah yang disebut di dalam surah al-Ikhlas.

Satu lagi, perlu diingat, sama ada nama Allah digunakan di dalam Bible atau tidak, itu tidak sama sekali  penting untuk kita, kerana Bible bukan rujukan kita tetapi Al-Quran. Oleh itu, merujuk  kepada bible dalam mencari pendirian dalam hal ini adalah salah sama ada secara sedar atau tidak sedar. Umat Islam hanya merujuk Al-Quran dan Hadis dalam menentukan sikap dan pendirian, bukan Bible. Apatah lagi Bible yang wujud hari ini bukannya injil yang diturunkan kepada Nabi Isa as.

TETAPI ..

Namun demikian, itu adalah dalam konteks penelitian dalil dan nas, atau konteks ilmiah. Dalam konteks kesesuaian dan Siyasah Syari'yyah khususnya bagi mengelakkan salah guna dan kekeliruan khususnya di Malaysia, saya cenderung untuk BERSETUJU PENGHARAMAN PATUT DIBUAT oleh pihak kerajaan.

Selain itu, saya juga tidak setuju istilah lain seperti solat, kaabah digunakan oleh pihak Kristian.

Memang benar, mudarat dan maslahat mungkin sahaja berbeza mengikut penilaian masing-masing, dan tentunya ia bakal memberikan kecenderungan berbeza-beza. Namun pada hemat dan penilaian saya, unsur kemudaratan lebih wajar dielakkan dalam hal ini. Justeru itu, penggunaan nama Allah oleh pihak Kristian khususnya dalam penulisan mereka, amat wajar dilarang oleh pihak kerajaan. Ye di dalam hukum Islam, kerajaan berhak memutuskan hukuman di dalam konteks menghalang mudarat.

Terutamanya apabila mengenang keadaan umat Islam yang ada hari ini terlalu amat lemah. Keadan missionary bukan Islam yang amat galak untuk menggunakannya dengan tujuan-tujuan tertentu. Kemunculan beberapa kumpulan bukan Islam yang dirasakan akan mempermainkan dan menyalahgunakan nama Allah dalam tulisan mereka secara berleluasa.  Jika dilakukan kajian teliti terhadap hal mudarat ini, eloklah ia dilarang.

Sekali lagi perlu diingatkan, perlu diperbezakan keputusan hukum dan siyasah syar'iyyah.  Sekuat manapun hujjah untuk membenarkan kristian menggunakan nama Allah, namun dari sudut mudarat, ia wajar dilarang sama ada dalam tempoh tertentu atau berterusan atau mungkin boleh dibenarkan tetapi dengan syarat-syarat tertentu bagi menhindarkan mudarat yang boleh menimpa orang awam Islam yang lemah.

KETIGA :  ANAK KEKAL DALAM AGAMA ASAL

Berlaku lagi isu yang dianggap sensitif berkait isu agama, sebagaimana kes jenazah individu yang dipertikai sama ada telah menganuti Islam atau tidak semasa hayatnya.

Merujuk kepada laporan akhbar tempatan, keputusan kabinet Menteri memutuskan bahawa setiap ibu bapa yang menukar agamanya ke agama lain, anak-anak mereka yang dibawah umur tidak akan bertukar secara automatik, malah mereka akan kekal dalam agama asal sehinggalah mereka dewasa dan membuat keputusan sendiri selepas itu.

Pelbagai artikel ditulis dalam hal ini, saya tidak berhasrat untuk mengulang-ulang apa yang telah ditulis. Fatwa dari empat mazhab turut disertakan. Secara ringkasnya, majoriti mazhab berpandangan anak akan menjadi Islam secara automatik sama ada ayah atau ibunya menganuti Islam. Manakala mazhab Maliki pula hanya meletakkan kemasukkan Islam secara automatik itu hanya berlaku jika si ayah yang menganuti Islam. Justeru itu, menurut pandangan keempat-empat mazhab, kes  yang berlaku di Malaysia ini, anak turut automatik menjadi Islam.

Bagi yang berminat membaca lanjut boleh merujuk di link berikut .

PKPIM juga ada mengeluarkan kenyataan yang baik, disamping menyertakan beberapa kes lama yang boleh dijadikan panduan dalam menetapkan sikap terhadap kes terbaru ini, iaitu :-

"Berdasarkan kes Subashini Rajasingam lwn Saravanan Thangathoray, Mahkamah Persekutuan telah memutuskan bahawa si bapa mempunyai autoriti dan kuasa untuk mengislamkan anak berlandaskan Perkara 12(4) Perlembagaan Persekutuan walaupun tanpa persetujuan ibu.

"Sementara itu, Perkara 12(4) Perlembagaan Persekutuan telah menyatakan bahawa agama bagi seseorang yang di bawah umur 18 tahun perlu ditentukan oleh ibu-bapa (salah seorang) atau penjaga.

"Manakala Seksyen 95 Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam 1993 telah memperuntukkan bahawa seorang anak yang berumur 18 tahun ke bawah boleh memeluk agama Islam sekiranya ibu-bapa (salah seorang) atau penjaga anak tersebut memberi keizinan,"

Secara kesimpulan, sudah tentu saya cenderung kepada pendapat majoriti yang menganggap secara autoamtik anak-anak menjadi Islam. Namun demikian adalah lebih tepat dan hikmah jika si suami dapat mengambil keputusan bijak mengelakkan isu ini dibawa ke mahkamah dan berusaha sedaya mampu mengajak isterinya tuurt serta menganuti islam sebagai cara hidup mereka. Dapatkan bantuan bijak pandai antara agama jika perlu.

Selain itu amat wajar untuk pihak berkuasa merujuk Majlis Fatwa Kebangsaan sebelum melakukan sebarang kenyataan umum berkait isu Islam. Saya bersetuju dengan pendapat Mufti Perak bahawa isu ini memerlukan perbincangan Majlis Fatwa Kebangsaan,

Namun masalah yang paling ketara jika dirujuk ke Majlis Fatwa adalah tidak pasti bilakah mereka mampu memberi respond dan jawapan. Wallahu'alam.

KEEMPAT : ISU PENGGUNAAN BAHASA INGGERIS BAGI MENGAJARKAN MATEMATIK DAN SAINS

Ini juga isu hangat yang ditanyakan kepada saya, namun saya tidak mampu memberikan banyak idea berkenaan isu ini khususnya kerana ia adalah satu isu yang lebih dominan berkaitan keputusan politik dalam sesebuah negara.  

Apa sahaja yang diputuskan oleh pihak kerajaan sememangnya perlu berdasarkan hasil kajian terperinci teori dan praktikal, kesan dan target, perbincangan peringkat atasan, ahli akademik, guru, murid, ibu bapa dan ahli politk. Hanya selepas ini semua dilalui, barulah pihak kerajaan patut memutuskan keputusan. Bagi saya, itu cara terbaik jika sesebuah kerajaan menghormati minda dan idea rakyatnya. Malah setiap keputusan yang diambil pula tidak semestinya tidak boleh dibuah, boleh sahaja dicuba beberapa tahun dan dilihat kesan buruk dan baiknya, kemudian ia terbuka kepada pindaan dan perubahan. Yang menjadi maslaah hari ini, kerajaan mungkin malu untuk membuat penilaian dan pindaan kerana bimbang akan dituduh sebagai flip flop dan yang sepertinya.

Perlu diingat, tekanan politik yang menghentam sehingga terlebih had, sehingga bertindak dan tidak bertindak, kedua-duanya akan dihentam, bakal membawa kerugian kepada banyak pihak. Ada kalanya terdapat individu yang ingin melakukan perubahan kebaikan, tetapi membatalkannya kerana tidak mahu dihina dan dimalukan akibat dituduh flip flop selain dianggap tidak cekap dalam membuat keputusan politik. Padahal, keputusan untuk sesebuah negara bukan mudah, malah dengan kajian sekalipun, ia mungkin sahaja tersilap atau berubah berdasarkan keperluan dan zaman.

Malah para ulama sendiri pun banyak yang terpaksa mengubah fatwa dan pendirian apabila mendapat info baru. Seperti Imam As-Syafie yang mengubah beberapa fatwanya ketika berada di Mesir. Adakah ini menjadikan Imam Syafie rh, flip flop dan tidak cerdik.? Tidak timbul isu tidak cerdik sebenarnya, itulah adalah sifat kemanusiaan biasa yang ilmu kita terbatas.

Lihat sahaja, kerajaan Britain hari ini, bajet terbaru menyaksikan pihak parti pemerintah terpaksa mematahkan janji manifestonya untuk tidak menaikkan cukai pendapatan individu, tetapi bajet pada minggu lepas (April 2009) menyaksikan mereka terpaksa menaikkan juga cukai individu kaya. Hasilnya, mereka dilanyak sepuas hati oleh pembangkang yang diketuai oleh David Cameroon. Itulah politik kepartian yang merugikan banyak pihak jika tidak ditangani dengan baik.

Bagi saya secara peribadi, tiada pandangan yang lebih saya cenderung kerana saya tidak punyai data yang mampu menyokong atau menolak. Saya telah baca banyak tulisan sokongan dan bantahan, tetapi semuanya tidak cukup untuk saya menetapkan keputusan buat masa ini.

Semoga apa yang dicoretkan mampu memberi sedikit sebanyak manfaat buat anda. 

Sekian,

 

Zaharuddin Abd Rahman

www.zaharuddin.net

28 April 2009


Posted at 11:45 pm by fareaster
Bagi Comment  
Friday, February 13, 2009
Hukum Rai Valentine & Jual Bunga

Hukum Rai Valentine & Jual Bunga

Oleh

Zaharuddin Abd Rahman

www.zaharuddin.net

 

Soalan

Assalamualaikum ustaz,

Benarkah hukum menyambut hari Valentine adalah haram, bagaimana pula hukum menjual hadiah dan bunga kepada pasangan-pasangan bukan Islam?

 

JAWAPAN

Saya telah menyertakan jawab di ruangan artikel bahasa Inggeris, bagi membantu rakan-rakan yang kurang selesa memahami bahasa inggeris, disertakan jawapan ringkas saya berkenaan sambutan hari valentine.

Asal-usul Valentine

Tindakan mengaitkan pertengahan bulan Februari dengan cinta dan kesuburan sudah ada sejak dahulukala. Menurut tarikh kalender Athena kuno, periode antara pertengahan Januari dengan pertengahan Februari adalah bulan Gamelion, yang dipersembahkan kepada pernikahan suci Dewa Zeus dan Hera.

Di Roma kuno, 15 Februari adalah hari raya Lupercalia, sebuah perayaan Lupercus, dewa kesuburan, yang dilambangkan setengah telanjang dan berpakaian kulit kambing. Sebagai bagian dari ritual penyucian, para pendeta Lupercus meyembahkan korban kambing kepada sang dewa dan kemudian setelah minum anggur, mereka akan lari-lari di jejalanan kota Roma sembari membawa potongan-potongan kulit domba dan menyentuh siapa pun yang mereka jumpai. Terutama wanita-wanita muda akan maju secara sukarela karena percaya bahwa dengan itu mereka akan dikarunia kesuburan dan bisa melahirkan dengan mudah. (http://id.wikipedia.org/wiki/Hari_Valentine)

bunga.jpg

 

Justeru, secara ringkasan saya boleh simpulkan seperti berikut :-

 

1) Perayaan dalam Islam telah disebutkan oleh Nabi iaitu dari sabdaan Nabi SAW :

(إن لكل قوم عيدا وإن هذا عيدنا)

Ertinya : Sesungguhnya bagi setiap kaum itu perayaan masing-masing, dan ini (IdilFitri dan Idiladha) adalah perayaan kita" ( Riwayat AL-Bukhari, 952 ; Muslim, 1892)

Justeru, sebarang perayaan yang disambut oleh umat Islam mestilah terhad kepada dua perayaan ini sahaja.

Bagaimanapun, jika sesuatu majlis, keraian dan sambutan itu dianjurkan bukan atas asas atau nama agama serta tiada kaitan dengannya bahkan dibuat atas dasar adat semata-mata. Ianya boleh dan harus diraikan dengan syarat sambutannya tidak diserapi apa jua unsur maksiat dan syirik. Sebagai contoh sambutan kemerdekaan Negara, sambutan ulangtahun penubuhan sesebuah syarikat dan sebagainya. Cuma ia bukanlah disambut sebagai hari raya ketiga atau keempat, tetapi hanya sebagai majlis keraian setaraf dengan majlis perkahwinan dan sepertinya sahaja.

Ini bermakna, tujuan dan asal usul perayaan itu perlulah disemak. Maka jika disemak perayaan Valentine ini. Ternyata ia berasal dari cerita dongeng, karut dan syirik berakitan dewa dan sebagainya.

 

2) Tidak harus pula meniru orang Kafir dan ahli maksiat dalam meraikan majlis yang dianjurkan. Imam Ibn Taymiah dan Ibn Qayyim telah menyebut bahawa telah Ijma' (sepakat keseluruhan Ulama) melarang penyerupaan dalam meraikan perayaan agama ( atas asas agama) selain Islam. ( Iqtidha, 1/454 ; Ahkam Ahli Zimmah, 2/722)

 

3) Islam tidak mengiktiraf hari kasih sayang. Kasih sayang dalam Islam bersifat universal, tidak dibatasi waktu dan tempat dan tidak dibatasi oleh objek dan motif. Hal ini sesuai dengan hadis :

"Cintailah saudara seislam seperti kamu mencintai dirimu sendiri." (Riwayat Bukhari).

Islam sangat melarang keras untuk saling membenci dan bermusuhan, namun sangat menjunjung tinggi akan arti kasih sayang terhadap umat manusia.

Rasulullah saw. bersabda : "Janganlah kamu saling membenci, berdengki-dengkian, saling berpalingan, dan jadilah kamu sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Juga tidak dibolehkan seorang muslim meninggalkan (tidak bertegur sapa) terhadap saudaranya lebih dari tiga hari" (Muslim)

Kasih sayang dalam Islam diwujudkan dalam bentuk yang nyata seperti silaturahmi, menjenguk yang sakit, meringankan beban tetangga yang sedang ditimpa musibah, mendamaikan orang yang berselisih, mengajak kepada kebenaran (amar ma'ruf) dan mencegah dari perbuatan munkar

 

4) Sambutan hari Valentine hari ini menjadi semakin terkeji apabila ia menjurus kepada perlakuan maksiat, mengadaikan ‘dara' kepada kekasih yang bernafsu ‘syaitan' dan sepertinya.

 

5) Islam juga melarang umatnya dari terlibat, duduk serta bersekongkol dalam majlis yang mempersendakan Islam dan bercanggah dengannya. Ini dari firman Allah yang bererti :

 

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا

"Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu di dalam Al Qur'an bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan (oleh orang-orang kafir), maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya (kalau kamu berbuat demikian), tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam Jahanam" ( An-Nisa : 140 )

Diriwayatkan dari Umar r.a. bahwa dia pernah mendengar Rasulullah s,a.w. bersabda:

"Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah duduk pada suatu hidangan yang padanya diedarkan arak." (Riwayat Ahmad)

Maka majlis arak yang haram itu adalah sama hukumnya dengan majlis Valentine yang juga haram.

 

6) Hukum memberikan hadiah sempena hari Valentine juga adalah menjadi haram berdasarkan kaedah dari firman Allah : "Janganlah kamu bantu membantu dalam perkara dosa dan permusuhan"

Bagaimanapun hukum menjual bunga sahaja, ia tidak kurang dari kategori jualan yang syubhah, makruh  atau haram khas di hari Valentine.

Diriwayatkan, ada seorang laki-laki yang memberi hadiah satu bekas arak kepada Nabi s.a.w., kemudian Nabi memberitahu bahwa arak telah diharamkan Allah. Orang laki-laki itu bertanya:

Lelaki: Bolehkah saya jual?

Nabi: Zat yang mengharamkan meminumnya, mengharamkannya juga menjualnya.

Lelaki: Bagaimana kalau saya hadiahkan raja kepada orang Yahudi?

Nabi: Sesungguhnya Allah yang telah mengharamkan arak, mengharamkan juga untuk dihadiahkan kepada orang Yahudi.

Lelaki: Habis, apa yang harus saya perbuat?

Nabi: Tuang saja di dalam parit air. (Al-Humaidi dalam musnadnya)

Justeru, kita dapat melihat bahawa benda yang haram, maka haram juga dijualnya mahupun dihadiahkan. Dalam hal menjual bunga, ia juga boleh menjadi syubhah di hari Valentine seperti ini, kerana diketahui ianya dibeli khas untuk mearikan Valentine yang haram. Seperti juga hokum menjual anggur kepada tukang buat arak yang telah diketahui. Ia tidak dibenarkan dalam Islam menurut pendapat yang terkuat.

 

7) Dilarang juga saling mengirim ucapan bersempena hari ini.

 

 

Sekian

Ust Zaharuddin


Posted at 08:42 am by fareaster
Bagi Comment  
Saturday, October 11, 2008
Krisis Ekonomi Dari US ke UK : Ulasan & Perspektif Islam

Krisis Ekonomi Dari US ke UK

: Ulasan & Perspektif Islam

Oleh

Zaharuddin Abd Rahman

http://www.zaharuddin.net/

Bencana krisis kewangan di USA telah merebak ke negara lain sedikit demi sedikit, jika ia tidak berjaya dipulih, sedikit lagi setiap kita akan merasai pedihnya.

Sekali lagi saya akan cuba menerangkan secara ringkas dan agak mudah apa yang berlaku kepada industri perbankan di United Kingdom dan lainnya. Saya akan cuba membawa ringkasan fakta disusuli beberapa pandangan Islam. Sekali lagi saya ingatkan bahawa ini hanyalah sebuah artikel ringkas yang ditulis untuk kefahaman pembaca bukan di bidang ekonomi dan kewangan. Diharap tulisan ini dapat serba sedikit mengisi kekosongan ulasan ilmuan Islam di Malaysia dan seluruh dunia berkaitan krisis ekonomi dunia terkini.

Ia ditulis secara mudah sekadar memberi pembaca gambaran dan kesan serta pandangan Islamterutama berkenaan pengambilalihan (nationalization) bank komersial, pemotongan interest rate dan lain-lain.

BAIL OUT : DARI AMERIKA KE UNITED KINGDOM

Jika sebelum ini saya telah menulis berkenaan bailout USD 700 billion yang diperuntukkan oleh kerajaan US untuk menyelamatkan beberapa buah bank dan institusi kewangan di USA.

Krisis kelihatan semakin merebak di US dan kini mula merebak ke United Kingdom dan beberapa buah negara lain.

Manakala situasi di USA semakin menjunam apabila sebuah bank konvesnional riba bernama Washington Mutual yang asetnya bernilai USD307 bilion terpaksa ‘gulung tikar', ia dijual kepada syarikat gergasi JP Morgan dengan harga USD 1.9 bilion sahaja. Semalam (9 Oktober 08) diwartakan Saham di Amerika jatuh lagi ke tahap yang benar-benar teruk.

Di UK pula, HBOS iaitu salah sebuah institusi kewangan riba yang terbesar turut jatuh terlungkup. Mereka dibeli oleh Lloyds TSB.

Jatuh itu maksudnya, sama ada dibeli oleh bank lain ataupun dibeli oleh kerajaan melalui proses bailout. Itulah yang dinamakan ‘nationalization'.

BAIL OUT OLEH UK

UK Prime Minister Gordon Brown mengumumkan peruntukan £50bn (USD 88bn) untuk memilik negara sebahagian daripada kepentingan ekuiti dalam lapan bank utama negara itu, yang antaranya ialah HBOS, Lloyds TSB, Standard Chartered, Abbey dan Nationwide Building Society.

Apa sudah jadi
 

Kerajaan UK juga, melalui Bank Of England dalam skim yang dinamakan "special liquidity scheme", menawarkan pinjaman jangka pendek sebanyak £200bn (USD 350bn) khas untuk memberi pinjaman kepada mana-mana bank yang memerlukan kecairan (tunai) segera untuk menyelesaikan masalah Mortgage Backed Securities (MBS) yang bermasalah terutamanya seperti Royal Bank of Scotland.

Selain itu, kerajaan UK juga menyediakan jaminan untuk setiap pinjaman jangka pendek dan sederhana untuk tempoh 3 tahun. Jaminan ini dianggarkan akan menelan kos sebanyak £250 billion.

Semua tiga cara kerajaan UK ini menjadikan jumlah bailout dari UK bernilai £ 500 billion.! Rujuk

Lagi institusi kewangan lain di UK yang bakal di jadikan milik kerajaan adalah Bradford & Bingley (B&B). Kerajaan akan mengambil kawalan ke atas beban pinjaman institusi berkenaan yang bernilai sebanyak £50 billion,  manakala bahagian simpanan dan cawangannya yang bernilai £20 billion pula akan  dibeli oleh sebuah syarikat Sepanyol

KEBAIKAN DAN KEBURUKAN 'NATIONALIZATION'

Apabila bank-bank komersial di nasionalisasikan ini bermakna ia telah menjadi sebahagian daripada institusi kerajaan dan bukan lagi sebuah syarikat swasta.

Pihak yang berfahaman ‘sosialis' amat sukakan proses nasionalisasi ini, bagi mereka semua pengeluaran, pengagihan dan harta di dalam negara sepatutnya di miliki dan dipegang oleh kerajaan bagi pihak rakyat.

Sistem ekonomi Islam tidak sependapat dengan fahaman ekonomi sosialis yang terlalu ingin meng'kerajaan' segala-galanya.

Islam juga tidak bersetuju dengan cara ekonomi kapitalis yang terlalu membuka peluang begitu luas sehingga menjadikan untung sebagai fokus dan segala-galanya dalam dunia perniagaan dan kehidupan. Islam boleh dikatakan berada di pertengahan, ada perkara yang perlu di'kerajaan'kan dan ada yang tidak.

Islam juga membenarkan pencarian untung dalam dunia perniagaan namun ia mempunyai tanggungjawab dan limitasi seperti kewajiban zakat, kebajikan, berniaga dalam lunas yang halal dan pelbagai lagi. Limitasi moral dan nilai ini amat longgar dan hampir tiada dalam dunia ekonomi kapitalis.

Justeru, membiarkan semua bank komersial riba yang mengalami kerugian akibat kelemahan pengurusan dan ketamakan, lalu dibayar dengan sejumlah amat besar wang rakyatnya melalui proses 'nasionalisasi'. Ia tidaklah boleh diterima oleh Islam.

Hasil dari nasionalisasi ini adalah berikut :-

a- Harta dan aset ; harta dan asset bank atau syarikat tersebut sudah menjadi harta dan aset kerajaan.

b- Halatuju : Kerajaan berkuasa untuk menentukan halatuju bank yang telah diambil alih (jika peratusan pemilikkannya adalah terbesar), sebahagiannya berpendapat dengan demikian, ia lebih selamat berbanding swasta.  

c- Kurang Risiko ; Ia lebih baik kerana kerajaan akan sentiasa berimbang dalam mengejar keuntungan berbanding swasta yang sentiasa ingin perbanyak untung serta lebih mengambil risiko.  

d- Suasana Kerja Lebih Mudah ; Suasana pekerjaan lebih baik kerana amat jarang kerajaan membuang pekerja berbanding swasta yang sentiasa menagih prestasi tinggi.  

e- Aset Utama dimiliki ; Aset berharga tinggi dan amat diperlukan (terutamanya key services) lebih selamat dari dijual kepada pihak asing, berbanding swasta yang sentiasa ingin menggandakan wang walaupun dengan menjualnya kepada pihak asing. Masalahnya, adakah perbankan komersial ini amat amat diperlukan?. Kerajaan masih boleh membantu peminjam melalui pelbagai cara lain.

Namun begitu kebanyakkan usahawan-usahawan yang wujud di dalam pasaran memandangnya sebagai satu tindakan yang boleh membawa negative kerana :-

1) Prestasi kerja akan menurun, demikian semua maklum akan tekanan kerja di bawah swasta dan kerajaan. Tahap kecekapan akan menurun, situasi selesa amat boleh membawa padah.

2) Kurangnya persaingan ; Menurut teori perniagaan, persaingan amat penting bagi mewujudkan pembangunan berkualiti.

3) Bertambah campurtangan politik ; Apabila sebuah syarikatr besar seperti bank komersial masuk dalam pemilikan kerajaan, campur tangan orang politik semakin mudah menyelinap dan akhirnya mewujudkan kelemahan keyakinan pelabur,

4) Menyuburkan sikap 'favoritism' dalam bisnes. Selepas ini sdudah tentu projek-projek besar kerajaan akan diberikan kepada syarikat di bawah naungannya atau yang unyai ikatan langsung dengannya. Hasilnya, syarikat swasta yang cekap kempunan dan kurang bisnes disebabkan asyik kalah tender dengan syarikat berkaitan kerajaan. Hal yang sama banyak berlaku di Malaysia.

5) Meningkatkan beban kerajaan yang telah sedia banyak ; Setiap hutang yang sedia ada dan pengurusannya kini di bawah tanggungjawab kerajaan.

6) Peluang pekerja semakin sukar ; Peluang para pekerja bank terbabit untuk naik atau naik gaji juga amat sukar apabila prose sini berlaku. Sebagaiman sukarnya kakitangan awam naik gaji dan pangkat, itu akan berlaku. Berbeza dengan swasta yang lebih responsif kepada kakitangan yang cemerlang dengan kepantasan peluang naik pangkat, gaji dan bonus. Ini bakal menyebabkan prestasi kerja menurun.

7) Kerajaan Hilang Fokus Kebajikan ; Semua hutang yang terhasil dan berbaki dari syarikat gergasi yang dinasionalisasi akan menjadi beban kerajaan. Ini bermakna ia menjadi beban semua rakyat. Tanpa pengurusan dan pendapatan yang baik, kerajaan akan menaikkan cukai. Bayangkan, bagaimana proses ini boleh beri kesan negatif kepada rakyat. Di United Kingdom, sudah tersebar analisa dari pelbagai pihak, PELBAGAI CUKAI AKAN DINAIKKAN akibat dari bail-out ini.!

Dalam Islam, nasionalisasi adalah amat diperlukan dalam sektor perkhidmatan utama seperti pengurusan air, makanan asasi seperti beras, eletrik, kesihatan dan lain-lain perkara asas bagi masyarakt. Ia penting bagi kerajaan mengawal harga dan kebajikan awam. Penswastaannya bakal membawa beban keapda rakyat ramai akibat harganya yang pasti meningkat kerana target sesebuah syarikat swasta adalah UNTUNG. Kerajaan tidak sewajarnya mempunyai target sebegitu sebagai sasaran utamanya.

Namun nasionalisasi dalam bidang komersial dan bisnes yang bukan TERDIRI DARI PERKARA asasi adalah tidak digalakkan di dalam Islam bagi mengawal hal negatif yang dinayatakan di atas.

ADAKAH BANK ANDA SELAMAT?

Cuba anda lihat saham bank anda di papan bursa saham, jika anda dapati sahamnya sedang jatuh dan terus jatuh, itu bukti kesannya semakin hampir dengan anda, termasuk juga saya.

Sebagai contoh, cuba anda lihat betapa teruknya saham Merrill Lynch jatuh,

 merill

Rajah : Saham Merril lynch

Lihat pula apa berlaku kepada saham Bank Bradford & Bingley yang akhirnya akan ambil alih oleh kerajaan.

     crunch

Rajah : Kejatuhan Saham Bank Bradford & Bingley (8 Okt 08)

Macam mana mengaitkan saham dengan masalah bank ?

Saya teringat seorang kenalan saya yang merupakan seorang jutawan melayu muslim yang hebat, founder kepada sebuah syarikat di papan utama bursa saham KL. Beliau pernah berkata apabila melihat screen naik turun harga saham:-

Apabila saham syarikatnya atau syarikat-syarikat yang dilaburinya naik dan turun,

"Bila naik sahaja, terus terasa kaya (walaupun itu baru merupakan untung atas kertas), namun apabila jatuh terasa demam dan miskin"

Secara mudah faham, harga saham itu menunjukkan nilai atau value sesebuah syarikat atau bank. Jika ia jatuh, bermakna nilai bank dan syarikat turut jatuh dan terkesan, dividen yang mampu diberikan kepada pelaburnya juga mengecut. Nilai bank itu mengecil dan keyakinan pelabur termasuk penyimpan juga pasti jatuh. Akhirnya, semakin ramai menjual sahamnya dan mengeluarkan simpanannya. Ini akan mengecilkan kemampuan bank ini untuk memperolehi tunai. Tanpa wang sebegini bank tidak mampu memberi pinjaman kepada pemohonan, tanpa pemberian pinjam, bank akan gagal memperolehi untung.

Keadaan ini boleh menyebabkan kegoncangan kepada pengurusan bank dan akhirnya pengurusan credit bank akan menjadi kurang yakin untuk memberikan pinjaman ( kerana wang mereka juga sudah mengecil), malah jika mereka beri sekalipun, nescaya akan dipilih pelanggan yang benar-benar kukuh sahaja.

Selain itu, kesan dari kejatuhan nilai saham sesebuah syarikat yang tersenarai juga adalah ;

'rating' yang diberikan kepada mereka oleh 'Rating Agency' akan turut akan jatuh, sebagai contoh pada 9 Oktober 2008, saham JP Morgan jatuh dan sekaligus menyebabkan agensi rating menyemak semula rating asalnya,

apa yang berlaku jika rating mereka jatuh?. Ini bermakna, setiap permohonan pinjaman kepada bank selepas ini akan dikenakan kadar faedah (interest) yang lebih tinggi. Itulah sifir perbankan, lagi berwibawa status kewangan anda, lagi murah anda boleh dapat, namun apabila anda jatuh wibawa, rate tinggi bakal menjelma.

Mengapa demikian?. kerana risiko yang ditanggung oleh bank lebih besar.

Apabila sesebuah bank bermasalah, semua pendeposit akan menghadapi masalah, contohnya salah sebuah bank yang terbesar di Iceland yang punyai banyak cawangan di UK jatuh lingkup. Dalam masa yang sama, pelbagai pihak kerajaan tempatan di UK dan polis menyimpan wang mereka dan melabur dalam bank tersebut, dianggarkan nilainya lebih £900 juta. Kini semua sektor awam yang terlibat sudah bimbang kerana terdapat kemungkinan wang mereka akan hangus bersama keruntuhan bank tersebut.

Laporan BBC menyebut :

So far more than 100 local authorities in England, Wales and Scotland have revealed that they have deposits worth £842.5m in total.

The figure is £946.8m when investments by police authorities and Transport for London are added.

Bayangkan jika jumlah sebesar itu hangus begitu sahaja. Berita Lanjut.

Justeru, mana-mana syarikat besar, unit saham amanah, sektor awam di Malaysia yang ada menyimpan wang dan melabur di bank-bank besar di luar negara. Masalah bakal sampai kepada mereka dan akhirnya sampai kepada seluruh rakyat Malaysia.

‘CREDIT CRUNCH' : APA BENDA TU?

Pihak bank berbuat demikian kerana bimbang akan tahap kemampuan kecairan dan kewangan mereka. Apabila ini berlaku, pihak bank juga akan semakin kurang membuat inter bank money market (penjelasan : biasanya pihak bank akan bertukar-rukar pinjam dan memberi pinjaman riba secara jangka pendek antara satu sama lain, semuanya bertujuan untuk mendpaat untung atau menguruskan kewujudan aliran tunai bank masing-masing, inilah definisi mudah interbank money market),

Kelembapan interbank money market ini atas sebab kurang yakin mereka dengan keadaan tida menentu ekonomi dan bimbang kerugian, pihak bank hanya akan luluskan pinjaman atau pembiayaan dengan kos yang lebih tinggi dan penilaian yang lebih ketat. Ini yang dinamakan dinamakan ‘Credit Crunch' atau keruntuhan kredit, dan inilah yang sedang berlaku SEKARANG hampir di seluruh dunia bermula di USA dan merebak ke UK.

Antara sebab Kerajaan UK menyuntik berbillion pound tadi adalah juga dengan harapan agar pihak bank kembali melaksanakan kebiasaan interbank money market ini.

Pandangan Islam terhadap money market, kebanyakkan instrument yang wujud dalam money market ini adalah haram menurut ulama sedunia. Namun demikian dalam sistem perbankan Islam dan di Malaysia terutamanya, mereka mempunyai instrumen tersendiri dalam melaksanakan fungsi money market ini dan ia telah disahkan halal oleh Majlis Shariah Bank Negara Malaysia.  

Kembali kepada isu ‘credit crunch'; kesan negatif dari credit crunch adalah semua industri pembuatan, perkilangan dan lain-lain industri perniagaan yang sentiasa memerlukan injeksi tunai akan terjejas kerana kesempitan tunai dan ‘cash flow' (aliran tunai) yang tidak stabil, ringkasnya, mereka akan kekeringan wang untuk operasi mereka.

Kesan selanjutnya adalah pembuangan pekerja dan tiada kenaikan gaji atau bonus. Kesan dari itu, pekerja dan orang ramai akan gagal membayar pinjaman perumahan, kereta, kad kredit mereka dan lain-lain hutang. Bank akan menderita akibat peratusan gagal bayar hutang meningkat dan memaksa sesebuah bank gulung tikar atau dibeli oleh kerajaan. Bank riba juga menderita apabila TELAH MENJANJIKAN interest kepada seluruh pelabur di fixed deposit mereka dan akaun-akaun mereka. Ini mempercepatkan lagi runtuhnya bank ini.

Lantaran dari itu, ia akan menjadi semakin tenat dan memberi kesan kepada seluruh bank-bank lain yang berurusan dengannya, tatkala itu terpaksalah ia diambil alih oleh kerajaan dalam proses bail-out.

Sekali lagi saya ulangi, apabila sesebuah bank komersial diambil alih oleh pihak kerajaan iaitu secara injeksi tunai melalui pembelian saham bank terbabit, ini dinamakan ‘nationalized'. Kebaikan dan kelemahannya telah saya sebutkan di atas.

Inilah yang berlaku kepada semua firma yang di cop ‘nationalized' dalam gambar rajah di bawah.

ditimpa musibah

Gambar : Beberapa syarikat gergasi yang terlibat

Pembuangan pekerja bukan sahaja akan berlaku dalam industri pembuatan malah juga akan dan telah berlaku dalam industri perbankan. Sebagai contoh UBS Switzerland bank telah membuang 2000 orang pekerjanya akibat dari kesan ini.

KADAR FAEDAH DIKURANG O.5 % & PANDANGAN ISLAM

Apa maksud ini?, keputusan telah dibuat negara-negara terbabit untuk mengurangkan kadar faedah (interest) sebanyak 0.5 %.

Dari sudut pandang ekonomi tulen, ia adalah satu langkah yang ada kebaikannya dalam menyelesaikan maslaah ekonomi semasa kini.

Hasil dari pengurangan ini mereka mengharapkan agar peminjam-peminjam mampu membayar hutang mereka kepada bank dengan lebih efisyen dan akhirnya akan mampu memulihkan masalah hutang tertunggak dan kekurangan aliran tunai bank.

Institusi kewangan di UK telah mengurangkan kadar dari 7% kepada 6.5%. Bank pusat China juga mengurangkan kadar riba sebanyak 0.27 % kepada 6.93%. Demikian juga tindakan oleh US Federal Reserve, European Central Bank (ECB), Bank of England, and the central banks of Canada, Sweden and Switzerland yang mana semua mereka membuat potongan riba secara kecemasan. Jepun tidak menurunkannya kerana dikatakan kadar yang sedia ada telah pun rendah.

Pakar mengatakan, jika lebih banyak bank pusat mengambil keputusan penurunan kadar faedah, ia lebih baik. Jika tidak ia hanya dilakukan oleh sesebuah bank pusat, ia sudah tentu akan menganggu nilai matawang negara berkenaan.

Pasaran sedang memberi tekanan kepada pihak berkuasa untuk mengambil langkah bersama seperti menurunkan kadar faedah pada Mesyuarat Menteri-menteri Kewangan Dunia di Washington pada Jumaat ini (10 Okt 2008).

Penurunan kadar faedah ini dijangka boleh memberikan sedikit kelegaan kepada peminjam hutang rumah yang semakin tenat. Kesannya, bayaran bulanan hutang rumah kepada bank akan berkurangan dari biasa. Jika di UK sebagai contoh, katalah anda sedang punyai hutang rumah sekitar GBP 150,000, maka bayaran hutang bulanan kepada bank dijanka berkurangan sedikit sebanyak GBP 47 sebulan.

Ketua Analisa ekonomi Antarabangsa di Capital berpendapat pemotongan ini hanya mampu memberikan kesan sementara untuk pemulihan keyakinan pelabur, namun ia belum mencukupi selagi tida diubah seluruh sistem ekonomi. 

PANDANGAN ISLAM BERKENAAN 'INTEREST RATE CUT'

Jikalah ia sebuah Islamic Bank, proses memberikan diskaun atau melepaskan sebahagian beban daripada orang berhutang yang tidak punyai kemampuan adalah tepat dan amat baik. Ia bertepatan dengan firman Allah :-

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

Ertinya : Dan sekiranya mereka (yang berhutang) itu berada di dalam kesukaran, kamu berilah mereka tangguh sehingga mereka senang, dan jika kamu bersedeqah (beri diskaun termasuk dalam sedeqah) itu adalah lebih baik"  ( Al-Baqara : 280)

Namun dalam kes kadar faedah diturunkan ini, tiada banyak pujian boleh kita berikan juga kerana semuanya adalah riba riba riba. Sebagaimana saya tidak boleh memuji jiika harga rokok dan arak diturunkan, demikian juga saya tidak boleh memuji kadar riba diturunkan.

Kita hanya boleh memuji jika ia dibuang terus dan diganti dengan sistem tanpa riba.

Menurut pakar, walaupun kadar faedah bagi pinjaman perumahan diturunkan, pihak bank akan masih tertekan. Menurut hukum asalnya, dalam keadaan credit crunch, pihak bank sangat ingin menaikkan iinterest rate dan bukannay menurunkannya kerana setiap dollar, pound atau ringgit yang dipinjamkan kepada peminjam sepatutnya menghasilkan lebih banyak 'interest' disebabkan wang tunai yang sukar diperolehi.

Apabila tiada jalan lain untuk memulihkan keyakinan pasaran terhadap industri bank, mereka terpaksa dalam derita setuju dengan potongan kadar faedah.

Namun demikian, mereka pasti cuba menghasilkan untung dari sektor yang lain. Justeru, pakar ekonomi menjangkakan peminjam-peminjam dari sektor Indstri Kecil dan Sederhana dan semua pinjaman korporat akan ditekan dengan kadar faedah yang lebih tinggi. Yang turun adalah pinjaman perumahan dari orang ramai,  pinjaman syarikat bagi perniagaan belum tentu lagi.

Kesannya adalah 'back to square one', iaitu perniagaan sukar mendapat kelulusan dan akhirnya memberi kesan kepada perkembangan industri dan pembuangan pekerja akan berlaku. Hari ini berita Wales, memaklumkan beribu-ribu pekerja sektor perbankan dan lain-lain mula dibuang kerja.

Saya juga tidak dapat nafikan, pemotongan ini beri sedikit kesan buruk kepad aperbankan Islam yang kebanyakkannya menggunakan 'fixed rate' disebabkan oleh aqad jual beli sama ada Bai Bithaman Ajil (BBA) atau Murabahah yang mereka gunakan. Kecualilah jika mereka menggunakan produk BBA dengan kadar variable melalui sistem ibra' (rebate).

Produk pembiayan peruamahan yang menggunakan aqad Musharakah Mutanaqisah dan Ijarah Thumma Al-Bai tiada menghadapi sebarang masalah dalam isu potongan interest rate ini, mereka juga mampu menawarkan diskuan yang kompetetif buat pelanggannya. Semunya halal. InshaAllah.

LAIN-LAIN KESAN SECARA RINGKAS

Lain-lain kesan dari keadaan ekonomi yang runcing dan tidak menentu ini adalah :-

1) HARGA MINYAK

Dijangka akan jatuh kerana pasraan bimbang dan tida pasti samada pemrintaan minyak akan meingkat atau turun di musim kejautah ekonomi. Setakat 8 Oktober 2008, harga minyak telah jatuh lebih 40 % dari USD 150 kepada USD 87.15 per barrel. Ia adalah yang melegakan di musim krisis ekonomi.

2) KEJATUHAN PASARAN SAHAM SEDUNIA

Menurut fakta pada 7 Oktober 2008 :-

 • Pasaran saham UK, FTSE 100 index jatuh 7.1% kepada 4,278.
 • Germany's DAX index is trading down 6.1%.
 • Singapore's main Straits Times Index closes 6.61%, or 143.94 points, lower at 2,033.61,
 • Australia's All-Ords index closes down 228.1 points, or 4.96%, at 4,369.8, a day after rallying in response to a 1 percentage point interest rate cut by the central bank.
 • Hong Kong's main Hang Seng index closes down 1,372.03 points, or 8.17%, at 15,431.73
 • France's CAC 40 jatuh 8.18% to 3,426, tahap terendah sejak December 2003.
 • Russia's Micex exchange announces it is suspending trading until Friday after the index drops more than 14% in the first half-hour of trading
 • Japan's Nikkei 225 index ditutup pada 952.58 mata, or 9.4%, pada 9,203.32 - merupakan kejatuhan terbesar dalama sehari dalam tempoh 21 tahun. Perdana Menteri Jepun, Taro Aso berkata pada hari Rabu lalu pasaran saham Nikkei 225 jauth lebih 10% dan mengatakan "ia adalah diluar imiginasi kami", ia mendakwa terdapat kebimbangan luar biasa terhadap ekonomi negaranya.
 • India  : India's benchmark Sensex index sinks by 5.3% as fears of a global recession mount.
 • Indonesia : Trading is suspended for a day on the Indonesia Stock Exchange due to "irregularities" after the benchmark JSX index sank 10.4%, or 168.1 points
 • Malaysia ; Pada 7 Oktober 2008; Indeks komposit Malaysia jatuh 2.71% kepada 970.19 dengan 605 kaunter syarikat mengalami kerugian berbanding 117 yang beroleh untung

Namun pada 8 Oktober, setelah interest rate di potong 0.5 %, beberapa pasaran saham menunjukkan sedikit reaksi positif dengan beberapa kenaikan.

Kejatuhan ini akan beri kesan kepada semua orang-orang kaya yang punyai saham di bursa saham negara masing-masing. Mungkin ada si kaya yang bakal jatuh sakit jantung akibat kejatuhan nilai sahamnya.

Adapun orang kelas sederhana mungkin waktu terbaik buat mereka untuk membeli saham dengan harga murah dengan harapan dan analisa bahawa nilai saham itu akan naik semula inshaALlah dan keuntungan boleh diperoleh.

Bagi orang kurang bernasib baik dan miskin yang tidak punyai satu lot atau unit saham, mereka tidak merasa sebarang kerugian kecuali jika syarikat yang jatuh sahamnya itu terpaksa membuang pekerja. Tatkala itu, masalah besar akan dirasai.

3)  HARGA DAN NILAI RUMAH JATUH

Masalah kewangan yang sedang kita bentangkan ini juga memberi kesan langsung kepada harga atau nilai rumah di UK, demikian juga di Amerika. Dilaporkan bahawa harga nilai rumah jatuh house 1.3% dalam bulan September.

Industri perbankan meramalkan kejatuhan nilai itu beerti kejatuhan nilai tahunan sebanyak 12.4%,

Penganalis di UK meramalkan nilai harga rumah akan jatuh ke paras maksimum iaitu 15% bulan depan.

Begitulah serba ringkas bagaimana merebaknya krisis ekonomi US yang sudah menjadi krisi ekonomi dunia. Demikian juga beberapa pandangan Islam yang sempat saya coretkan untuk pengetahuan pembaca.

Inflasi di UK juga bertambah meningkat, ia semakin membimbangkan.

uk 

Rajah : Inflasi di United Kingdom

4) HARGA EMAS NAIK

Harga emas turut menjadi bertambah baik kesan dari krisis, ia kerana nilai emas yang diyakini dapat bertahan dalam kejatuhan nilai matawang sesebuah negara terutama USD.

emas dan minyak

AKHIRNYA 

Semoga ada manfaatnya artikel ini dalam usaha memberikan gambaran ringkas dan mudah tentang apa yang berlaku dan bagaimana perspektif Islam secara ringkas.

Harapan saya artikel ini mampu memberikan sedikit kelompongan ulasan dari ilmuan Islam berkenaan krisis ekonomi yang sedang terjadi di sekeliling kita.

Sekian

Zaharuddin Abd Rahman

http://www.zaharuddin.net/

9 Oktober 2008

10 Syawwal 1429 H

Wales, United Kingdom

__________________________________________________________________________________________________ 

Berikut adalah beberapa glosari istilah kewangan yang mudah di dalam bahasa Inggeris.

A-C

Administration

A rescue mechanism for UK companies in severe trouble. It allows them to continue as a going concern, under supervision, effectively to try to trade out of difficulty.

A firm in administration cannot be wound up without permission from a court.

Assets

Things that have earning power or some other value to their owner.

Fixed assets (also known as long-term assets) are things that have a useful life of more than one year, for example buildings and machinery; there are also intangible fixed assets, like the good reputation of a company or brand.

Current assets are the things that can easily be turned into cash and are expected to be sold or used up in the near future.

Bear market

In a bear market, prices are falling and investors, anticipating losses, tend to sell. This can create a self-sustaining downward spiral.

Bond

A debt security - or more simply an IOU. The bond states when a loan must be repaid and what interest the borrower (issuer) must pay to the holder. Banks and investors buy and trade bonds.

Bull market

A bull market is one in which prices are generally rising and investor confidence is high.

Chapter 11

The term for bankruptcy protection in the US. It postpones a company's obligations to its creditors, giving it time to reorganise its debts or sell parts of the business, for example.

Collateralised debt obligations (CDOs)

A collateralised debt obligation is a financial structure that groups individual loans, bonds or assets in a portfolio, which can then be traded.

In theory, CDOs attract a stronger credit rating than individual assets due to the risk being more diversified. But as the performance of some assets has fallen, the value of many CDOs have also been reduced.

Commercial paper

Unsecured, short-term loans issued by companies. The funds are typically used for working capital, rather than fixed assets such as a new building.

Commodities

Commodities are products that, in their basic form, are all the same so it makes little difference from whom you buy them.

That means that they have a market price. You would be unlikely to pay more for iron ore from a particular mine, for example.

Credit crunch

The situation created when banks hugely reduced their lending to each other because they were uncertain about how much money they had.

This in turn resulted in more expensive loans and mortgages for ordinary people.

Credit default swap

A swap designed to transfer credit risk. The buyer of the swap makes periodic payments to the seller in return for protection in the event of a default.

A bank which owns a lot of mortgage debt could swap it, but would have to make a pay-out if those mortgages were not repaid.

Return to list

D-F

Dead cat bounce

A phrase long used on trading floors to describe a short-lived recovery of share prices in a falling stock market.

Derivatives

Derivatives are a way of investing in a particular product or security without having to own it. The value can depend on anything from the price of coffee to interest rates or what the weather is like.

Derivatives can be used as insurance to limit the risk of a particular investment.

Credit derivatives are based on the risk of borrowers defaulting on their loans, such as mortgages.

Equity

In a business, equity is how much all of the shares put together are worth.

In a house, your equity is the amount your house is worth minus the amount of mortgage debt that is outstanding on it.

Fundamentals

Fundamentals determine a company, currency or security's value. A company's fundamentals include its assets, debt, revenue, earnings and growth.

Futures

A futures contract is an agreement to buy or sell a commodity at a predetermined date and price. It could be used to hedge or to speculate on the price of the commodity.

Return to list

H-K

Hedge fund

A private investment fund with a large, unregulated pool of capital and very experienced investors.

Hedge funds use a range of sophisticated strategies to maximise returns - including hedging, leveraging and derivatives trading.

Hedging

Making an investment to reduce the risk of price fluctuations to the value of an asset.

For example, if you owned a stock and then sold a futures contract agreeing to sell your stock on a particular date at a set price. A fall in price would not harm you - but nor would you benefit from any rise.

Investment bank

Investment banks provide financial services for governments, companies or extremely rich individuals. They differ from commercial banks where you have your savings or your mortgage.

Return to list

L-P

Leveraging

Leveraging, or gearing, means using debt to supplement investment.

The more you borrow on top of the funds (or equity) you already have, the more highly leveraged you are. Leveraging can maximise both gains and losses.

Deleveraging means reducing the amount you are borrowing.

Libor

London Inter Bank Offered Rate. The rate at which banks lend money to each other.

Limited liability

Confines an investor's loss in a business to the amount of capital they invested. If a person invests £100,000 in a company and it goes under, they will lose only their investment and not more.

Liquidity

The liquidity of something is how easy it is to convert it into cash. Your current account, for example, is more liquid than your house.

If you needed to sell your house quickly to pay bills you would have drop the price substantially to get a sale.

Loans to deposit ratio

For financial institutions, the sum of their loans divided by the sum of their deposits.

Currently important because using other sources to fund lending is getting more expensive.

Mark-to-market

Recording the value of an asset on a daily basis according to current market prices.

So for a futures contract, what it would be worth if realised today rather than at the specified future date. Also marked-to-market.

Mortgage-backed securities

These are securities made up of mortgage debt or a collection of mortgages. Banks repackage debt from a number of mortgages which can be traded. Selling mortgages off frees up funds to lend to more homeowners. See securities.

Nationalisation

The act of bringing an industry or assets like land and property under state control.

Negative equity

Refers to a situation in which the value of your house is below the amount of the mortgage that still has to be paid off.

Profit warning

When a company issues a statement indicating that its profits will not be as high as it had expected. Also profits warning.

Return to list

R-T

Rating

Bonds are rated according to their safety from an investment standpoint - based on the ability of the company or government that has issued it to repay.

Ratings range from AAA, the safest, down to D, a company that has already defaulted.

Recapitalisation

To inject fresh money into a firm, thus reducing the debts of a company.

For example, when a government intervenes to recapitalise a bank, it might give cash in exchange for some form of guarantee, such as a stake in the company. Taxpayers can then benefit if the bank recovers.

Recession

A period of negative economic growth.

In most parts of the world a recession is technically defined as two consecutive quarters of negative economic growth - when real output falls.

In the United States, a larger number of factors are taken into account, like job creation and manufacturing activity. However, this means that a US recession can usually only be defined when it is already over.

Securities lending

Security lending is when one broker or dealer lends a security to another for a fee. This is the process that allows short selling.

Securitisation

Turning something into a security. For example, taking the debt from a number of mortgages and combining them to make a financial product which can then be traded.

Banks who buy these securities receive income when the original home-buyers make their mortgage payments.

Security

Essentially, a contract that can be assigned a value and traded. It could be a stock, bond or mortgage debt, for example.

Short selling

A technique used by investors who think the price of an asset, such as shares, currencies or oil contracts, will fall. They borrow the asset from another investor and then sell it in the relevant market.

The aim is to buy back the asset at a lower price and return it to its owner, pocketing the difference. Also shorting.

Spiv

A term popularised in World War II for flashily-dressed chancers involved in black market dealings. A fictional spiv is ladies' man Private Joe Walker in Dad's Army.

Newspaper headline writers use "spiv" as shorthand for traders who play for high stakes.

Stagflation

The dreaded combination of inflation and stagnation - an economy that is not growing while prices continue to rise.

Sub-prime mortgages

These carry a higher risk to the lender (and therefore tend to be at higher interest rates) because they are offered to people who have had financial problems or who have low or unpredictable incomes.

Swap

An exchange of securities between two parties. For example, if a firm in one country has a lower fixed interest rate and one in another country has a lower floating interest rate, an interest rate swap could be mutually beneficial.

Toxic debts

Debts that are very unlikely to be recovered from borrowers. Most lenders expect that some customers cannot repay; toxic debt describes a whole package of loans where it is now unlikely that it will be repaid.


Posted at 01:59 am by fareaster
Bagi Comment  

Krisis Ekonomi US : Gambaran, Ulasan & Pandangan Islam

Krisis Ekonomi US : Gambaran, Ulasan & Pandangan Islam

Oleh

Zaharuddin Abd Rahman

www.zaharuddin.net

Amerika Syarikat sedang menghadapi kejatuhan ekonominya akibat sistem kapitalis. Apa sebenarnya yang berlaku dan apa kaitannya dengan riba?. Dan adakah jika sistem kewangan dan ekonomi Islam dilaksanakan, kita akan terselamat dari malapetaka seperti ini. Tulisan ini akan cuba mendedahkan isu ini dalam bentuk yang separa ilmiah dengan kumpulan sasaran pembaca orang awam.

Justeru, jika anda seorang cendiakawan ekonomi, kewangan dan perbankan, saya kira tulisan ini mungkin tidak menambahkan sebarang nilai dan pengetahuan baru buat anda. Saya juga menggunakan bahasa-bahasa bukan kewangan bagi memudahkan kefahaman orang awam dalam memahami isu ini secara mudah.

Walaupun isu ini agak kompleks untuk diterangkan dengan mudah kepada pembaca yang tiada basic ilmu kewangan dan perbankan (kerana ia perbincangan berkenaannya banyak menggunakan istilah-istilah khusus kewangan dan perbankan), namun saya akan cuba sekadar kesempatan waktu dan kemampuan yang ada untuk memberi faham. Isunya begini..

Kegawatan bermula dari kes pinjaman dan pensekuritian bon Subprima.

 

FAHAMI SUBPRIME MORTGAGE TERLEBIH DAHULU

Subprime mortgage atau dalam bahasa Malaysia kita sebut "peluang kedua pinjaman".

Ia adalah pinjaman wang yang diberikan kepada sekumpulan pengguna miskin, manakala sebahagian lainnya tidak menepati kriteria peminjam yang BOLEH diluluskan jika dilihat dari piawaian sesebuah bank. Ia disebut sebagai mempunyai ‘credit rating' yang rendah. Mereka ini biasanya terdiri dari :-

 • mereka yang mempunyai pendapatan rendah,
 • mempunyai sejarah dan rekod kegagalan bayaran hutang yang tinggi, atau ‘rekod merah'.
 • mereka yang beban hutangnya telah melebih kemampuan pendapatannya,
 • para spekulator yang tiada mempunyai wang tetapi ingin membeli untuk tujuan pelaburan dan lain-lain lagi.

Walaupun demikian, mereka telah diberikan peluang kedua untuk membuat pinjaman.

Perlu diingat, ia bukannya dibuat atas dasar ingin membantu tetapi berpunca dari sifat tamak pihak kapitalis dalam perolehan untung, mereka juga tidak menghiraukan samada kumpulan miskin dan bermasalah serta terdesak tadi akan semakin tertindas ataui tidak. Apa yang penting buat mereka adalah untuk mengambil peluang meraih untung sebanyak mungkin.

Telah saya tegaskan beberapa kali di web ini, apabila pinjaman diberikan kepada mereka yang berpotensi untuk gagal membayar balik, risiko kegagalan membayar hutang yang dinamakan ‘event of default' akan menjadi semakin tinggi. Menurut kebiasaan sesebuah bank,  jika risikonya tinggi maka lagi tinggilah kadar riba ‘interest' yang akan dikenakan terhadap peminjam.

Menurut faktanya, apabila lebih 100 buah syarikat yang memberi pinjaman jenis subprime seperti New Century Financial Corporation memfailkan bankruptcy akibat gagal memperolehi pulangan beserta riba yang dikehendakinya, kegawatan mula kelihatan.  Kegagalan ini membawa kerugian sebanyak USD 6.5 trillion dan memberikan kesan negatif kepada seluruh industri jual beli rumah, perbankan dan ekonomi USA. [1]

Isu ini mula menggugat ekonomi Amerika mulai tahun 2007 dan berterusan kesannya sehinggalah apa yang berlaku kepada kebrankupan dan kerugian besar syarikat gergasi di Bursa Saham Wall Street seperti Lehman Brothers, Merrill Lynch, AIG dll. Ia bakal membawa kesan domino atau kesan bertali kepada mana-mana syarikat yang mempunyai ikatan dengan mereka yang rugi ini, akan saya huraikan kemudian.

Ia bermula apabila sektor perumahan di USA menjadi bubble. Erti bubble dalam konteks ini adalah apabila nilai valuasi rumah meningkat sehingga mencapai tahap unsustainable iaitu tidak mampu lagi ditanggung jika dilihat kepada purata pendapatan penduduk.

Hasilnya, bilangan peminjam yang gagal ia disebut ‘defaulters' menjadi semakin tinggi. Keadaan ini merebak sehingga berlakunya krisis kegawatan pada bulan Ogos 2007 yang lalu.

APA KISAH CADANGAN KERAJAAN US UNTUK BAILOUT USD 700 BILION?

Apabila ini terjadi, nilai rumah tiba-tiba menjadi jatuh merudum pula sehingga banyak pihak yang telah membeli dan memegang rumah dan hartanah tidak lagi mendapat untung dari aset yang mereka pegang. Kerugian pun menjelma dan memberikan kesan kepada seluruh sektor kredit, perbankan dan ekonomi dunia. Pihak bank akan ditimpa Non Performing Loans (NPL) atau hutang tertunggak yang tinggi, selain itu ia juga memberi kesan rugi kepada seluruh sektor pembinaan, pembekal dan banyak lagi. Ia juga bakal membawa keruntuhan, hasilnya Presiden USA, George Bush telah memperuntukan ‘bail-out plan' dengan harga antara USD 700 billion ke USD 1 trillion untuk membeli aset pinjaman tertunggak yang merosakkan tersebut.

Pihak US merancang, setelah membeli semua aset tadi, mereka akan menjualnya semula dan memperolehi keuntungan pula darinya. Namun terdapat pakar pelaburan seperti Warren Buffet dan ramai lagi yang menganggap lebih bijak jika kerajaan membiarkan sebahagian sekuriti tenat dan tertunggak ini dijual di pasaran terbuka kepada sektor private dan bukannya dibeli oleh kerajaan. [2]

Secara ringkasnya isunya adalah :-

a)       Apa yang menjadi isu dengan kes bail out terbaru ini adalah, jumlah besar itu adalah wang hasil kutipan dari pembayaran cukai dari seluruh warga USA. Namun malangnya wang cukai yang bayar mereka akan digunakan untuk menyelamatkan beberapa buah syarikat gergasi di Wall Street, sedangkan ramai yang tidak terlibat dengan aktiviti saham dan tidak mendapat faedah secara langsung dari bail-out ini. Inilah yang menyebabkan kemarahan orang ramai. Duit mereka digunakan untuk menyelamatkan si kaya manakala syarikat kecil dan sederhana tiada sebarang bantuan.

b)       Selain itu, untuk mejayakan tujuan ini, kerajaan US terpaksa mencetak lebih banyak wang dan ini akan meningkat kadar inflasi iaitu nilai USD akan jatuh merudum.

c)       Sebahagian pakar ekonomi menamkannya sebagai hyperinflation atau inflasi di luar kawalan. Selain itu purchasing power mereka turut jatuh.

Contoh hyperinflation adalah apa yang berlaku kepada Germany pada tahun 1923 apabila kadar tukarannya adalah Marks (Matawang German) 4,200,000,000,000 (4.2 billion) adalah sama dengan USD 1 sahaja!. Yang terbaru adalah Zimbabwe di mana nilai duit Zimbabwe sebanyak 688 billion adalah sama dengan USD 1. [3]

d)       Ini juga bermakna, semua peminjam-peminjam di bank US terpaksa mencari sumber wang lain untuk mebayar hutang mereka disebabkan nilai matawang mereka menjadi kecil. Kalau dulu USD 1000 mereka boleh membayar pinjaman perumahan bulanan, namun akibat bail-out ini, nilai USD 1000 itu sudah jatuh kepada USD 900.

e)       Ia juga boleh mengakibatkan pelbagai bencana ekonomi seperti berlakunya penyorokan barang pengguna kerana menunggu harga meningkat.

f)        Hutang US juga pasti akan meningkat tinggi , dijangkakan hutang US akan meningkat kepada USD 11.3 trillion daripada jumlah sekarang iaitu USD 10.6 trillion. [4]

231 ahli akademik yang merupakan pakar ekonomi di univeristi seluruh USA membantah tindakan ini dalam satu surat yang ditandatangani bersama oleh mereka. Mereka menegaskan :-

"Investors who took risks to earn profits must also bear the losses. [...] The government can ensure a well-functioning financial industry [...] without bailing out particular investors and institutions whose choices proved unwise." [5]

 

PENSEKURITIAN PINJAMAN SUBPRIMA & PANDANGAN ISLAM

Bagi anda memahami isu ini dengan lebih tersusun, mari memhami isu subprime dan pensekuritiannya. Keadaan menjadi parah sebenarnya, apabila pinjaman-pinjaman SUBPRIME tadi telah disekuritikan menjadi . ‘Mortgage-backed Securities' ; (iaitu sijil-sijil boleh niaga yang disandarkan kepada sesuatu aset (asset-backed security ) yang mana cash flow atau aliran tunainya datang dari pembayaran pinjaman pokok dan interest bagi satu kelompok pinjaman perumahan. Kemudiannya ia diniagakan dengan risiko berbeza mengikut tahap-tahapnya. Dalam kes yang sedang kita bincangkan ini, kelompok pinjaman itu adalah dari pinjaman subprime yang telah diberitahu tadi. Sila lihat rajah untuk lebih faham.

MBS

Rajah : Proses MBS. [6]

Sila lihat kepada pulangan riba ‘expected return' yang dijanjikan kepada pelabur (pembeli sijil ini) yang disebut itu, pulangan itu gagal ditepati apabila pihak peminjam gagal membayar hutang rumah mereka.

Sekali lagi, apa erti sekuriti di sini?

Ia adalah satu proses mengumpulkan pinjaman-pinjaman ini dalam satu kumpulan (pool of portfolio), kemudiannya ditukar menjadi sebuah sijil pelaburan boleh niaga yang dinamakan bon atau sekuriti atau Mortgage Backed Securities.

Ia adalah sebuah instrument pelaburan riba yang menjanjikan PULANGAN TETAP bagi mereka yang berminat membelinya.

Disebabkan sifat tamak pelabur kapitalis, mereka telah menjual bon yang disandarkan kepada pinjaman Subprime yang berisiko ini dan ia telah dibeli oleh pelbagai pihak termasuklah bank-bank pelaburan ‘investment banks' yang besar seperti Lehman Brothers yang merupakan syarikat keempat tersebar di Bursa Wall Street.

Apa yang dilakukan ini jika dilihat dari perspektif Islam dinamakan ‘debt trading' atau menjual hutang. Ia difatwakan haram oleh Majlis Fiqh Sedunia dan juga Majlis Shariah Badan Perakauan dan Kewangan Islam Sedunia (AAOFI) iaitu apabila ia dijual lebih rendah dari harga asal hutang (secara diskaun).

Untuk analogi mudah lagi ringkas, ia adalah seperti berikut:-

Encik David berhutang sebanyak RM 1 juta dari Encik Lingam. Encik David dikehendaki membayar semula hutangnya sebanyak RM 1.5 juta dalam 5 tahun. Ini bermakna Encik Lingam mengenakan RM 500,000 riba ke atas Encik David.

Tiba-tiba selepas dua bulan, atas sebab  tertentu, Encik Lingam perlukan wang tunai dengan segera, untuk menyegerakan perolehan tunai, Encik Lingam telah menjual hutang Encik David tadi kepada En Chua dengan harga yang lebih rendah iaitu RM 1.3 juta. Walaupun harganya lebih rendahnamun Encik Lingam puas hati kerana ia memperolehinya secara cash atau tunai.

(Inilah yang dimaksudkan jualan hutang secara diskaun, dan ia dianggap riba oleh Ulama antarabangsa kerana wang ditukar dengan wang syaratnya mestilah sama nilai)

Di hujung transaski, Encik Lingam berjaya perolehi wang tunai segera namun sedikit berkurangan dari jumlah yang patut diperolehinya jika dia sanggup menunggu selama 5 tahun.

Dan risiko menunggu bayaran hutang penuh oleh Encik David kini sudah dipindah kepada En Chua, namun En Chua bakal menerima untung riba sebanyak RM 200,000 pula dengan mudah.

Encik David tetap perlu membayar seperti biasa.

Berkemungkinan En Chua akan menjualkannya kepada Encik Mutu pula dengan harga RM 1.2 juta.

Untuk memahami isu yang sedang dibincang, anda hanya menukarnya seperti berikut:-

Encik David - Peminjam miskin dan tidak cukup syarat

Encik Lingam - Syarikat pemberi hutang seperti New Century Financial Corporation

Encik Chua - Lehman Brothers dan lain-lain.

Encik Mutu - Semua bank yang membeli MBS ini dari Lehman, Merrill Lynch dan lain-lain.

Maka apabila encik David gagal membayar hutang, semua pihak akan terancam. Inilah yang berlaku.

 

Inilah namanya discounted debt trading,  ini dikenalpasti berlaku dalam kes subprime. Iaitu apabila pihak bank pelaburan membeli MBS yang mewakili hutang perumahan tadi, mereka telah membayar sejumlah wang yang besar, dan kini mereka bergantung kepada bayaran hutang oleh peminjam-peminjam berisiko tadi. Tiba-tiba peminjam gagal membayar dan sebahagiannya diisytiharkan bankrupt meningkat, menyebabkan keuntungan yang pihak bank jangkakan tidak kunjung tiba, sebaliknya kerugian pula menjelma.

 

NYSE

 

KESAN TERBARU DI WALL STREET

Inilah yang berlaku kepada Lehman Brothers, sebuah syarikat gergasi di Wall Street yang diasaskan oleh Lehman berbangsa Yahudi, ia mempunyai nilai aset sekitar USD 600 billion (RM 2.4 trillion), syarikat ini juga mempunyai 25,000 pekerja di seluruh dunia. Tunjang bisnesnya adalah trading fixed-income assets, penyelidikan, pengurusan pelaburan and private equity. Syarikat ini runtuh kerana Riba, tamak dan sistem jualan hutang riba ‘debt trading'.

Lehman brothers adalah dealer yang terbesar dalam fixed interest security (iaitu pelaburan pulangan tetap - riba) yang terbesar di pasaran Wall Street dan mereka telah melabur dengan begitu besar dalam sijil-sijil boleh niaga yang disandarkan kepada US Subprime mortagage market. Namun ia gagal menjual lower rate MBS dari subprime yang dipegangnya. Dalam suku kedua tahun 2008 sahaja menyaksikan Lehman kerugian USD 2.8 billion dan terpaksa menjual asetnya bernilai USD 6 billion. [7]

 

Lehman

 

Seterusnya kerugiannya sebelum brankrup mencecah USD 7.8 billion, dan masih terdedah kepada kerugian USD 54 billion dari pegangan mortgage backed securities yang masih dimilikinya. Hasilnya, nilai sahamnya telah jatuh lebih dari 95%.

Akhirnya pada 15 September 2008, bank ini telah memfailkan bankruptcy chapter 11 [8], ketika itu statistik mencatakan Lehman mempunyai hutang sebanyak USD 613 billion, USD 155 billion lagi hutang dalam bentuk bond atau MBS tadi, dan asset keseluruhan mereka adalah bernilai USD 639 billion. [9]

Pada 22 September 2008 mereka telah ‘ditelan' atau dibeli oleh sebuah lagi gergasi lain iaitu Barclays Bank PLC yang mempunyai asset sebanyak USD 2.7 trillion (lebih kurang RM 9.18 trillion) [10]. Namun, Barclays hanya membeli tunjang bisnes dan pentadbiran Lehman dengan harga USD 1.35 billion yang merangkumi ibu pejabat Lehman yang bernilai USD 960 juta dan beberapa yang lain. Untuk memahami betapa besarnya mereka, bandingkan dengan Aset Maybank Group yang hanya sekitar RM 260 billion. Bayangkan..

Selain itu, hasil dari masalah pinjaman riba tadi juga turut menyaksikan kejatuhan gergasi bank iaitu Merrill Lynch, sebuah bank pelaburan terkenal yang terpaksa dijual kepada Bank of America dengan harga USD 50 Billion untuk menyelamatkan dirinya.

Seperti Lehman Brother, Bank Merrill Lynch juga mengalami kerugian teruk akibat sijil-sijil pinjaman yang dipegangnya mengalami kejatuhan nilai setiap hari, menyebabkan pelaburnya kebimbangan. [11] Semuanya hasil ketamakan dan kini bala dari industri RIBA sudah tiba.

Bertali arus dari isu ini juga, sebuah gergasi insuran iaitu AIG turut menderita sekarang dan memerlukan suntikan wang segera bernilai berbillion dolar. Mereka telah memohon pinjaman kecemasan dari kerajaan Amerika yang dilaporkan bernilai USD 40 Billion.

Sebenarnya, setiap MBS yang dipegang oleh bank-bank pelaburan ini telah mendapat jaminan tidak akan berlaku default atau kegagalan pembayaran dari pihak peminjam, jaminan ini diberikan oleh dua syarikat tajaan kerajaan (Government Support Enterprises) yang besar iaitu Federal National Mortgage Association (Fannie Mae) dan Federal Home Loan Mortgage Corporation  (Freddie Mac), yang mana mereka menjamin US mortgage market dengan nilai USD 6 trillion dari keseluruhan USD 12 trillion industri pinjaman perumahan US. Namun akhirnya, mereka turut ‘gulung tikar' dan diambil alih sepenuhnya oleh Kerajaan US.[12]

Selain dari nama-nama yang disebut tadi, banyak lagi bank-bank pelaburan gergasi di Wall Street seperti Bear StearnsGoldman Sachs, dan Morgan Stanley  terlibat dalam perniagaan sekuriti hutang. Justeru gergasi-gergasi ini juga sedang berpeluh kerisauan tentunya.

 

KESAN KEPADA ANDA?

Benar, anda tiada buku bank dan cek di bank-bank yang disebut tadi kerana mereka adalah bank pelaburan dan hanya berurusan dengan transaksi kewangan atas angin yang berniali billion dan ratus jutaan dollar. Kebanyakan financial instruments yang di gunakan oleh mereka untuk menghasilkan keuntungan juga jatuh merudum seperti derivatives.

Selaku individu biasa, anda memang tidak merasa kesannya secara langsung, namun ia akan datang secara tidak langsung.

Paling tidak, kejatuhan Lehman yang begitu besar memberikan kesan automatik kepada kejatuhan pasaran saham, harga saham-saham lain juga turut terkesan disebabkan pelbagai faktor sampingan lain seperti kepanikan pelabur yang dengan segera menjual saham-saham mereka.

Selain itu, oleh kerana Lehman adalah sebuah bank yang cukup besar, banyak bank-bank yang lebih kecil berurusan dengannya samada sebagai pelabur dan penyimpan. Semua bank-bank ini akan turut merasa kepanasannya.

Telah saya nyatakan tadi, gergasi insuran konvensional Riba iaitu AIG juga sedang bermasalah, jika ini gagal diselesaikan, semua syarikat di seluruh dunia yang punyai bisnes dengan AIG bakal merasai bencananya dan memburukkan lagi seluruh sistem ekonomi kapitalis ini.

Selain itu, setiap bank yang ada berurusan dengan Lehman Brothers juga mendapat tamparan secara langsung, lebih teruk lagi, bank-bank ini bakal gagal menunaikan janji mereka kepada para depositor di bank mereka, terutamanya bagi produk-produk fixed deposit. Pihak bank akan gagl memberikan kadar bunga yang dijanjikan. Lebih teruk dari itu, wang orang arami juga boleh hilang terus, tatkala itu syarikat insuran akan ‘bungkus' juga.

Di United Kingdom, jika anda menyimpan di bank-bank tempatan, sekiranya terdapat mana-mana bank di UK lingkup akibat kesan di USA, simpanan yang terjamin selamat hanyalah £ 50,000 sahaja. Demikian tegas The Financial Services Authority (FSA). [13] Sebagai contoh, Jika anda punyai simpanan sebanyak £ 120,000, kemudian jika bank di UK jatuh bankrupt, semua wang simpanan akan hilang kecuali £ 50,000 sahaja yang akan dibayar semula kepada penyimpan.

Selain itu, semua kesan yang akan berlaku kepada Amerika bakal member kesan kepada ekonomi mana-mana negara yang banyak bergantung kepadanya, termasuk Malaysia.

Jika benar berlaku hyperinflation di Amerika, kita akan dapat melihat betapa banyak kesannya kepada Malaysia termasuk anda dan saya juga.

PANDANGAN ISLAM

Saya ringkaskan begini :-

1)       Sistem Islam terlibat dalam real market yang meniagakan aset dan bukannya mengenakan interest atas pinjaman wang dan penjualan hutang seperti yang banyak dilakukan di financial market, malah yang kebanyakannya tiada pun transaksi sebenar, fizikal dalam bentuk aset. Keadaan ini membuka ruang spekulasi yang berlebihan dan perkembangan industri riba yang akhirnya jatuh merudum.

 

2)       Sistem Islam tidak membenarkan kita memberikan pembiayaan peruamhan kepada mereka yang tidak punyai potensi untuk membayar semula, Ia memang kelihatan tidak toleran namun ia adalah sangat toleran dan lebih baik kerana tidak menghimpit mereka yang tidak mampu dengan hutang baru yang pastinya tidak akan mampu dibayar.

 

 

3)       Sistem Islam tidak menggalakkan hutang dan perkembangan industri hutang di luar kemampuan. Namun sistem jualan hutang (debt trading) meningkatkan potensi beban hutang lebih dari kemampuan sebenar. Jualan hutang yang dibenarkan oleh Islam hanyalah jika pada harga yang sama sahaja.

 

Berbeza dengan konvensional yang menjadikan jualan hutang dengan diskaun sebagai trend popular untuk mendapatkan kecairan.

 

Namun demikian, sebahagian besar ulama kewangan Islam di Malaysia membenarkan jualan hak hutang dengan harga lebih rendah dari niali hutang atas ijtihad mereka bahawa yang dijual bukanlah wang, tetapi hak maliah atau hak kewangan. Pandangan ini ditolak oleh majoriti ulama antarabangsa.

 

Prof. Dr Monzer Kahf berkata dalam konteks ini:-

Two main points are essential in this regards: elimination of debt trading in the Islamic econo-finance system is important. This is an essential result of the prohibition of Riba.

Once debts are no more discounted and traded, the financial market cannot be stretched beyond what the real sector can bear.
In fact financing shall always be less that real market transaction because financial institutions require that certain portion of the transaction be financed by the parties themselves from equity.

This avoid the chain repercussion of any debt failure and this is a major cause of the trouble of major finance institutions in this crisis. The second lesson is never finance non- real transactions. that is eliminating most of the derivatives and their transactions that are essentially speculative and do not add value to the economy.

Besides these two points we have the moral issues of Islamic economics, but that is a little remote from the finance mentality and it is long term by definition and nature.

 

4)       Sistem Islam, tidak membenarkan  pelaburan dengan janji pulangan tetap sebagaimana yang dilakukan oleh MBS subprime. Ini akhirnya membebankan semua pihak terutamanya pihak yang berjanji, walaupun padaawalnya kelihatan menguntungkan. Bayangkanlah, pihak yang berjanji itu bukanlah kecil malah ia sebesar Lehman Brother.

 

Namun Allah SWT maha berkuasa atas segala sesuatu. Sistem Islam hanya membenarkan sistem pelaburan Mudarabah dan Musharakah. Kedua-duanya punyai cara dan undang-undang tersendiri dalam pengendalian kerugian, dan ianya adalah adil dan saksama, tidak seperti sistem kapitalis dan riba yang menimpa USA. Jika sistem pelaburan Islam diaplikasi, bencana seperti yang berlaku kepada subprime tidak akan menjadi seteruknya. (Maaf saya tiada kesempatan untuk menghuraikan kedua-dua sistem itu dengan terperinci dalam tulisan ini).

 

Sistem kewangan Islam juga mempunyai sijil niaga seperti MBS, namun ia di dasari oleh aqad Musharakah, Mudarabah, Ijarah dan lain-lain.

 

5)       Apa yang berlaku juga adalah hasil sistem ekonomi free market, iaitu membiarkan industri menentukan halatuju tanpa kawalan.Sistem ekonomi Islam menganjurkan kawalan pasaran oleh kerajaan dalam bentuk yang sewajarnya, sistem hisbah turut wujud bagi memantau aktiviti pasaran. Sebagai contoh, cara pembelian saham short selling adah haramdi sisi Islam, ia tidak dibenarkan di Malaysia, namun ia dibenarkan di Wall Street. Setalah kejatuhan teruk ini pada 19 September 2008, barulah mereka terkial-kial mengharamkan pembelian dan penjualan secara short selling terhadap 799 saham di Wall Street. Ini mewujudkan lebih ramai spekulator dan merosakkan penentuan demand and supply yang sebenar. Hasilnya, nilai sebenar terhalang oleh aktiviti spekulator.

ADAKAH SEMUA NEGARA TERMASUK NEGARA UMAT ISLAM AKAN TERKESAN

Satu persoalan yang timbul adalah adakah kejatuhan Wall Street akan pengaruhi nilai Dollar dan akhirnya menggangu guat semua nilai matawang dunia.? Bagaimana dengan negara umat Islam.?

Jawapannya, sudah tentu negara yang mengikat dan bersandar kepada ekonomi US akan merasai kesannya. Demikian juga mereka yang banyak berurusan dengan bank-bank US. Namun negara-negara Arab mungkin sedikit berbeza. Dr Monzer berkata :-

Although many Arab countries tie their currencies to the US$ but their economies are not in fact largely dependent on the American economy. They depend largely on their own resources and the momentum of domestic infrastructure and construction sector.

Further, I don't think that finance markets in the gulf, Egypt, Turkey and other Arab countries are dependent on the American financial market, I think whatever these emerging markets are facing now is caused by local policy and construction rather than on the effect of the American finance sector, especially a good proportion of the banking system in the Gulf countries has already moved to Islamic finance that in fact shielded it from the current credit crisis that is basically a debt and mortgage crisis and Islamic finance in the ME does not trade debts. [14]

Justeru, Malaysia perlu melepaskan diri sedikit demi sedikit dari bergantung kepada USD dalam urusniaga antarabangsanya. Jika tidak, kita pasti akan terkesan dengan masalah ekonomi USA.

Sekadar itu dahulu yang sempat dan mampu dihuraikan. Diharap memberikan sedikit manfaat kepada kefahaman pembaca web ini berkenaan krisis ekonomi USA tahun 2008 ini.

Sekian

 

Zaharuddin Abd Rahman

www.zaharuddin.net

3 October 2008

4 Syawal 1429 H

Wales, United Kingdom

 

 

 [1] http://biz.yahoo.com/ap/070312/mortgage_meltdown_q_a.html?.v=1

[2] Financial crisis and bailout: 9 letters". Blogs.denverpost.com (September 27, 2008).

[3] http://en.wikipedia.org/wiki/Hyperinflation_in_Zimbabwe

[4] Benjamin, Matthew (September 24, 2008). "Paulson Plan May Push U.S. Debt to Post-WWII Levels (Update1)", Bloomberg.

[5] http://faculty.chicagogsb.edu/john.cochrane/research/Papers/mortgage_protest.htm

[6] http://en.wikipedia.org/wiki/Mortgage-backed_security

[7] Jenny Anderson; Eric Dash (2008-08-29). "Struggling Lehman Plans to Lay Off 1,500", The New York Times.

[8] http://en.wikipedia.org/wiki/Chapter_11

[9] Lehman Lists Debts Of $613 Billion In Chapter 11 Filing Monday". Money.cnn.com.

[10] http://www.lehman.com/press/pdf_2008/0922_lb_open_under_barclays_ownership.pdf

[11] http://money.uk.msn.com

[12] http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_takeover_of_Fannie_Mae_and_Freddie_Mac

[13] http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/7650551.stm

[14] http://www.islamonline.net/livedialogue/english/Browse.asp?hGuestID=VeCtpd


Posted at 01:55 am by fareaster
Bagi Comment  

PENAKLUK ANDALUSIA: Semangat kental pejuang Islam Uthmaniyah

SATU ketika orang Islam dihormati dan disegani lawan kerana pelbagai kejayaan dicapai, malah bersama sistem nilai terpuji dengan sebahagian besar penjuru dunia dikuasai Muslim membuatkan semakin ramai berminat ikut serta dalam agama suci ini.

http://pts.com.my/script/phpthumb/phpThumb.php?src=/images/uploads/books/penaklukandalusia.jpg&w=250&q=100

Orang Islam menakluki wilayah dari Timur Tengah hingga ke selatan benua Eropah dalam tempoh kurang daripada 100 tahun. Perjuangan itu berakhir di Perancis yang mewakili Eropah Barat dan di Vienna, Austria, Eropah Timur.

Mereka juga dapat menakluki wilayah utara benua Afrika, seperti Mesir dan Maghribi, malah pada era Uthmaniyah mereka berjaya menewaskan empayar besar Byzantium yang ketika itu menguasai Asia kecil, sekali gus menegakkan syiar Islam di negara terbabit.

Semua kejayaan itu diperoleh kerana kesungguhan, kecekalan dan keberanian orang Islam, di samping adanya ketaatan kepada pemimpin, sehingga sanggup mengharungi sebarang keadaan walaupun terpaksa bergadai nyawa sendiri.

Kekentalan mereka baik di daratan mahupun di lautan jelas tergambar, misalnya dalam misi ketenteraan menentang tentera Byzantium yang menguasai Laut Merah sejak pemerintahan Khalifah Umar al-Khattab dan serangan ke atas Pulau Cyprus.

Disebabkan semangat juang yang tinggi, sifat sabar dan tidak mudah putus asa daripada mengharapkan pertolongan Allah mereka juga berjaya merentasi Selat Gibraltar untuk menawan selatan Sepanyol yang ketika itu dikuasai orang kafir.

Kehidupan mereka berdisiplin, memelihara solat, hati mereka teguh dan yakin kepada pertolongan Allah, yang menjanjikan kemenangan dan kejayaan kepada orang beriman.

Oleh kerana itu, tiada istilah pengecut atau menyerah sebelum berperang bagi generasi terbabit. Mereka berdepan musuh dengan berani, tidak gentar untuk gugur sebagai syahid, semata-mata menegakkan agama Allah, Islam dan hingga kini Islam diterima ramai.

Bagi menyingkap kegemilangan generasi Muslim itu, PTS Islamika menampilkan sebuah buku berjudul Penakluk Andalusia yang ditulis Luqman Ghazzi.

Setebal 175 halaman, buku pahlawan Muslim itu ditujukan kepada remaja supaya dapat menjadikan generasi dulu sebagai teladan, terutama dalam membentuk jiwa kental dan peribadi berani menghadapi cabaran hidup.

Antara diceritakan membabitkan kisah Khalid al-Walid, Jaafar bin Abu Talib, Hamzah, Salman al-Farisi, penakluk Andalusia Tariq bin Ziad, taktik Abdullah bin Zubir menghadapi Raja Berber, taktik perang Abu Ubaidah bin al-Jarah dan keberanian Sultan Muhammad al-Fateh.

Kisah Sultan Muhammad al-Fateh yang menaiki takhta pada usia 19 tahun sangat menarik diperhatikan, kerana pada usia yang sangat awal itu rata-rata remaja kini lebih gemar bersuka ria dan berfoya-foya.

Walaupun usia masih muda, kematangan dan keberaniannya terserlah, memimpin angkatan tentera untuk menyerang kota Konstantinopel yang dikuasai oleh empayar Byzantium.

Dalam peperangan itu, beliau menunjukkan kepintaran menggunakan menara bergerak untuk menghampiri dan menembusi kubu empayar terbabit dan berbekalkan ketabahan menghadapi musuh, akhirnya orang Islam dapat menguasai kota terbabit.

Secara fizikal, buku terbabit menampilkan koleksi cerita sejarah Islam membabitkan pahlawan Muslim dan peperangan, tetapi dari aspek lain ia menekankan persoalan jati diri, keberanian, kekentalan, kekuatan semangat dan ketaatan kepada pemimpin.

Ciri positif seperti itu pasti sesuai dipupuk dan disemat pada setiap remaja, lebih-lebih lagi dalam menghadapi cabaran global yang kian kronik.

 sumber: Harian Metro, 14 Mac 2008.

dipetik daripada : Harian Metro

Oleh: Syafizan


Posted at 01:41 am by fareaster
Bagi Comment  
Sunday, September 16, 2007
Kenali Jenis Lelaki

Kenali Jenis Lelaki

Sukar untuk mengenali hati budi seseorang namun kamu mungkin boleh meramal sifat atau perangai seseorang menerusi perlakuan hariannya. Ruangan kali ini memberi peluang kepada pembaca untuk menilai dan memahami ciri-ciri lelaki tertentu sekadar untuk panduan agar kamu lebih memahami kehendak dan kemahuan insan yang bergelar lelaki. Mungkin ada yang sedang memerhati rentak lelaki idamannya dalam diam... ha, kaedah ini mungkin boleh membantu kamu menilainya!

Klik Baca lagi untuk melihat jenis2 lelaki


LELAKI TAKUT KOMITMEN


Personaliti:

Bukan tiada teman istimewa, ada kalanya hubungan yang terjalin antara dia dan teman istimewanya bertahun-tahun lamanya! Namun keinginan untuk membina sebarang ikatan rasmi tidak pernah wujud dalam dirinya. Karier dan kehidupan sosialnya sering menjadi keutamaan dalam hidup. Tidak hairanlah sekiranya individu yang tergolong dalam kategori ini memiliki ramai teman.


Kesimpulannya:

Sekiranya dia mempamerkan antara sikap begitu, dia dikatakan seorang yang tak boleh dipercayai sangat apa yang diucapkan pada kamu. Mungkin hari ini dia melafazkan kata suka pada mu tapi beberapa minggu kemudian, dia seolah-olah tak mengenali kamu selama ini! Dalam erti kata yang sebenarnya, dia masih belum bersedia untuk menjalinkan komitmen dengan mana-mana gadis buat masa itu.LELAKI RASIONAL


Personaliti:
Keperibadian mereka tergambar menerusi penampilan luarannya. Semangat yang tinggi dan komited terhadap kerja memperlihatkan sikap rajin mereka itu. Ramai yang beranggapan lelaki dalam kategori ini berpewatakan serius dan sukar untuk diajak bergurau kerana sikap tekun yang wujud dalam dirinya itu. Selain itu mereka suka memendam perasaan dan kerana sikapnya itu kadangkala dia berubah menjadi seorang yang agak pemarah.


Kesimpulannya:
Biarpun kelihatan seakan dibebani dengan pelbagai tugasan namun lelaki yang tergolong dalam kategori ini sentiasa bersemangat dan gigih berusaha demi mencapai kejayaan. Pemikiran rasional menjadikan mereka individu yang positif. Percayalah, lelaki rasional ini boleh diharap dan bersedia melaksanakan tanggungjawab mereka itu tanpa sebarang halangan. Keluarga adalah segala-galanya bagi mereka ini.LELAKI KONSERVATIF


Personaliti:
Pemikiran dan perwatakannya konservatif memperlihatkan dirinya serba sederhana. Sikapnya yang gemar memerintah dan sentiasa berfikir bahawa seorang lelaki perlu dihormati dan disanjung memperlihatkan sifat egonya yang agak tinggi. Dari sudut positif yang ada pada diri individu yang tergolong dalam kategori lelaki konservatif ini, mereka bijak mengatur perbelanjaannya.


Kesimpulannya:
Berfikiran matang dan bersedia memikul tanggungjawab menjadikan diri mereka mampu bertindak sebagai pemimpin dan ketua. Bagi lelaki konservatif ini, mereka sering mencari pasangan yang mampu memberikan ketenangan dalam hidupnya.LELAKI HIPOKRIT


Personaliti:
Ego dan gemar mementingkan diri sendiri adalah sifat utama yang ada dalam diri mereka. Berlakon dan gemar berpura-pura menjadi mainan rasmi dalam hidupnya. Mereka juga gemar mengambil kesempatan atau menindas orang lain demi untuk kepentingan dirinya sendiri. Awas!


Kesimpulannya:
Sememangnya lelaki sebegini harus dijauhi. Sikap hipokrit dan gemar berpura-pura membuktikan bahawa dia juga seorang penipu! Jangan mudah terpengaruh dengan rupa paras dan kemewahan yang dimiliki!LELAKI ANTI PEREMPUAN


Personaliti:
Sering memberi kritikan terhadap golongan wanita dan beranggapan wanita sering menyusahkan dan membebankan mereka! Sikap tidak gemarkan kanak-kanak juga boleh dilihat dengan jelas dalam diri mereka. Sebaliknya mereka gemar menghabiskan masa dengan mengumpul sesuatu benda sebagai koleksi peribadi.


Kesimpulannya:
Jangan salah tafsir terhadap individu yang sedemikian. Hakikatnya mereka juga mempunyai teman istimewanya sendiri, namun di sebalik sikapnya itu tersembunyi suatu perkara yang sukar untuk dijangka. Mereka mempergunakan wanita untuk kepentingannya sendiri! AWAS dengan lelaki sebegini kerana mangsa mereka adalah wanita yang mampu menuruti segala kehendaknya.LELAKI PLAYBOY


Personaliti:
Sentiasa berpenampilan menarik dan peka terhadap perkembangan dunia fesyen semasa. Secara tidak langsung mereka bijak mengguna kelebihan yang mereka miliki itu untuk memenangi hati individu yang mereka suka. Karisma yang ada dalam diri menjadikan mereka sering mendapat perhatian! Bukan itu sahaja, malah mereka memang bersifat romantis dan mulut 'manis'.


Kesimpulannya:

Menyentuh soal komitmen, itu adalah isu yang paling digeruni oleh individu dari golongan ini. Sebaliknya mereka lebih gemar berseronok dan mendampingi ramai wanita dalam satu masa kerana bagi diri mereka ia adalah satu kelebihan istimewa yang ada dalam dirinya.


LELAKI BERWAWASAN


Personaliti:

Biarpun dia seorang yang pendiam namun individu di sekelilingnya mudah tertarik dengan sikap itu. Lelaki sebegini sering melahirkan idea yang rasional dan logik. Fokus utama dalam hidupnya adalah kerjaya dan ada kalanya ada yang beranggapan lelaki sebegini terlalu mementingkan kerja dari yang lain. Dia juga pentingkan kesempurnaan termasuk dalam memilih pasangan hidup. Kebanyakan mereka juga tidak suka terikat dengan komitmen terlalu awal.


Kesimpulannya:
Wajar kamu cuba menghampiri individu sebegini. Sikapnya yang berwawasan dan berfikiran jauh ternyata mampu menjamin masa hadapan. Pasangan yang paling sesuai untuk individu sebegini adalah wanita yang bijak berdikari kerana kesibukannya memaksa pasangannya untuk berdiri di atas kaki sendiri, namun ini tidaklah bermaksud dia akan melupakan terus tanggungjawabnya sebagai seorang lelaki.

Sumber Dari Web Komuniti Kedah


Posted at 07:25 am by fareaster
Comments (3)  
Next Page
 

Web Master

 
fareaster
October 17th
Male
Malaysia


Image hosted by Photobucket.com

   
 
<< January 2021 >>
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

 

 

 

 

 

  Archive

 

JOm LInk

 

Links Menarik

 

 

 

 

Demi Masaa

 

Kenalan Blog

 

Group

 

 

 

Layarilah

 

Laman Web  Pilihan

 

Inspirasi

INSAN ACUAN QUR'AN

"tak pernah membazirkan masa

matanya kepenatan kerana kuat membaca

suaranya lesu kerana kuat mengaji & berzikir

tidurnya lena dengan cahaya keimanan

bangun subuhnya penuh dengan kecerdasan

kerana sehari lagi usianya bertambah penuh kematangan

sumbangan dan kewajipan hanya pada agama"

===================

To be able to defeat,
Shaytaan and his deceit,
Ask Allah for help and repeat,
Lailahailallah.

If we want to succeed,
We must purify our greed,
Obey him in every deed,
Lailahailallah.

To become completely freed,
From your envy and your greed,
In your hart plant the seed of,
Lailahailallah.

Every night and every day,
Every night and every day,
Never Forget to say Lailahailallah.
Never Forget to say Lailahailallah.

By : Khurram Malik

===================

 

Firman Allah:Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat:
"Sesungguhnya Aku hendak jadikan seorang khalifah di muka bumi. "
(Al-Baqarah: 30)

Maksudnya: Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya
mereka menyembah-Ku.
(Adz-Dzariat: 5)
Maka tibalah giliran bagi “UMAT ISLAM” melaksanakan tujuan Allah yang
telah melahirkan umat ini ke tengah-tengah masyarakat umat manusia:

Maksudnya: Kamu [umat Islam] adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk
manusia, iaitu kamu menyuruh berbuat kebaikan dan melarang daripada berbuat
kejahatan dan kamu beriman kepada Allah.
(Aali Imraan: 110)

Dan firman Allah:
Maksudnya: Dan demikianlah kami jadikan kamu [umat Islam] umat yang adil
dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul
[Muhammad] menjadi saksi atas perbuatan kamu ...
(Al-Baqarah: 143)

Firman Allah:
Maksudnya: “Dan Al-Quran itu telah Kami bahagi-bahagikan dia agar kamu
membacakannya perlahan-lahan kepada manusia dengan lambat dan tenang dan
Kami menurunkannya dengan beransur-ansur.”
(Al-Isra': 106)

 

Beautified is the life of this world for those who disbelieve and they mock at those who believe. But those who obeys Allah`s orders and keep away from what He has forbidden , will be above them on the Day of Resurrection. And Allah gives (of His Bounty Blessings Favours Honours on the Day of Resurrection) to whom He wills without limit.

 
( Al-Baqarah : 212 )


 
(It will be said):"Seize him and fetter him .Then throw him in a blazing fire. Then fasten him with a chain whereof the length is seventy cubits! Verily he used not to believe in Allah ,the Most Great..

 
( Al-Haqqah : 30-33 )


 
O you who believe! Spend of that with which We have provided for you , before a Day comes when there will be no bargaining ,nor friendship nor intercession.And it is the disbelievers who are Zalimun (wrong doers).

 
( Al-Baqarah : 254 )

 

 

 IKLAN

 

 

 

 

 
 If you want to be updated on this weblog Enter your email here:
rss feed


Blogdrive